ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Μ. ΔΗΜΤΣΑ 7 | ΚΟΖΑΝΗ | T.K. 50131

| 2461022166

| 2461022166

Email | polisconstructions@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ      T  |  6973 02 42 30

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  Α.  ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ        T  |  6978 55 96 00

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ     T  |  6978 55 96 01

AΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ            Τ  |  6972 50 87 68


ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ