Η POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αναπτύσσεται δυναμικά και στον τομέα της κατασκευής περιφράξεων μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Με εξειδικευμενο προσωπικό και κατάλληλα μηχανήματα αναλαμβάνουμε την άμεση και γρήγορη εγκατάσταση περιφράξεων φωτοβολταϊκών πάρκων, τηρώντας τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.

   Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της περίφραξης μήκους 30.000 μ. στο φωτοβολταίκό πάρκο της εταιρείας JUWI ΕΛΛΑΣ για λογαριασμό των ΕΛ.ΠΕ. στα Λιβερά Κοζάνης, συνολικής ισχύος 204 MW.

Polis Κατασκευαστική: Εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ