Στόχοι - Προοπτικές //////////


        Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η σταθερή ανάπτυξή της στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, διατηρώντας πάντα τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τη συνέπεια και την αξιοπιστία της στην αγορά.

        Στο πλαίσιο αυτό η Polis Κατασκευαστική:                                                 

  • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο κατασκευής κτιρίων
  • Εισάγει καινοτόμες λύσεις στα κτιριακά έργα που κατασκευάζει
  • Εξειδικεύεται και αφομοιώνει όλες τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στις κατασκευές
  • Παρέχει ολοκληρωμένη και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της
  • Ακολουθεί τη συμμόρφωση των έργων και των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
  • Διατηρεί την υψηλή ποιότητα των έργων της  με διαρκείς ελέγχους κατά την υλοποίησή τους
  • Προχωρά στην κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων με στόχο την εξοικονόμηση και κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών